Τεχνική εταιρία στην Ελλάδα

Η Βάρδαλης Μ. Γεώργιος ιδρύθηκε το 1987 και έκτοτε δραστηριοποιείται στον χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευάζοντας συστήματα ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης και θέρμανσης δαπέδου.

Μηχανολογικά έργα

Μηχανολογικά έργα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Εγκαταστάσεις Φυσικού αερίου

Εγκαταστάσεις Φυσικού αερίου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ανακαινίσεις

Ανακαινίσεις

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Συνεργάτες – Προμηθευτές